Asmeninė prekybos atitikties sistema


Jame nurodoma informacija, įskaitant asmeninę toliau — asmens duomenyskurią rinks ir tvarkys grupė ir arba jos vardu trečiųjų šalių paslaugų teikėjai, kol bendradarbiausite su mumis.

Už Jūsų asmens duomenų tvarkymą taip pat atsako grupė.

FOREX PREKYBA NZDUSD H1

Daugiau informacijos apie grupę, įskaitant visą grupei priklausančių įmonių sąrašą, rasite spustelėję šią nuorodą. Grupei priklausančios įmonės yra įdiegusios reikiamas procedūras, kad apsaugotų Jūsų asmens duomenis.

Patikrinimų metu nustatyti pažeidimai daugiausiai susiję su ženklinimo reikalavimų nesilaikymu

Asmeninė prekybos atitikties sistema kiltų su šiuo pranešimu susijusių klausimų ar neaiškumų, susisiekite su Atitikties skyriaus vadove 'Group Legal' el. Pranešimas padalytas į dalis. Atsižvelgiant į Jūsų santykius su grupe, Jums gali būti aktualios tik kai kurios arba visos dalys.

Bet kuriuo atveju pagal duomenų apsaugos įstatymą Jūs turite 10 dalyje išvardytas teises.

asmeninė prekybos atitikties sistema

Pavyzdžiui, turite teisę bet kuriuo metu prieštarauti savo asmens duomenų tvarkymui, kai remdamiesi įstatymu šiuos asmens duomenis tvarkome siekdami įgyvendinti savo teisėtus interesus. Rinkodaros ir verslo kontaktiniai asmenys: jei užsiprenumeravote rinkodaros informaciją, paaiškinimus, kaip naudosime Jūsų asmens duomenis, rasite 4 dalyje ARBA spustelėję čia.

Teisinės atitikties rizika: didelė, bet gali būti valdoma paprastai

Interneto svetainės naudotojai: jei naudojatės mūsų asmeninė prekybos atitikties sistema svetaine www. Interneto svetainės naudotojai taip pat turi perskaityti mūsų slapukų politiką. Jei naudojatės interneto svetaine: informaciją apie Jūsų apsilankymus mūsų interneto svetainėje, Jūsų vietą ir IP adresą, Jūsų naudojamos interneto asmeninė prekybos atitikties sistema informaciją, Jūsų apsilankymo interneto svetainėje datą ir laiką.

Jei esate mūsų klientas: Jūsų vardą, su darbo santykiais susijusią informaciją, mokėjimų informaciją, Jūsų apsilankymų ir bendravimo su mūsų personalo nariais informaciją ir kitą informaciją, kurią pateikiate Jūs arba kuri pateikiama Jūsų vardu.

Prekių ženklai ir licencijos

Tokiomis aplinkybėmis paprastai remiamės Jūsų sutikimu gauti informaciją apie mūsų produktus ir paslaugas tiesioginės rinkodaros būdu. Kitomis aplinkybėmis, įskaitant atvejus, kai esame užmezgę kontaktą su Jumis, vadovaujamės savo teisėtu interesu toliau informuoti Jus apie produktus, kurie, mūsų nuomone, Jus domina.

Visuomet galėsite atsisakyti rinkodaros informacijos. Jei rinkodaros pranešimus gaunate paštu, jų atsisakyti galite susisiekę 11 dalyje nurodytais kontaktais. Šią asmeninę informaciją gauname, renkame ir tvarkome vadovaudamiesi savo teisėtu interesu užtikrinti, kad interneto svetainė veiktų sklandžiai, ir analizuoti, koks turinys labiausiai domina lankytojus.

Privatumo apsauga

Tai leidžia interneto svetainę išlaikyti prieinamą ir pagerinti Jūsų apsilankymo potyrius. ESAMI KLIENTAI Jei esate mūsų klientas, Jūsų asmens duomenis galime gauti, rinkti ir tvarkyti šiais tikslais: siekdami vykdyti asmeninė prekybos atitikties sistema, atsiskaitymo ir veiklos procesus; siekdami peržiūrėti Jūsų atsiųstą korespondenciją, užklausas ir Jums atsakyti; siekdami stebėti pardavimo lygį ir peržiūrėti prekybos modelius; siekdami atlikti išsamų patikrinimą; siekdami vykdyti užsakymus ir prekybos sutarties įsipareigojimus; siekdami tvarkyti bet kokius finansinius mokėjimus ir Asmeninė prekybos atitikties sistema kliento paskyrą; siekdami sudaryti sutartį su organizacija, su kuria esate susijęs -usi ; norėdami siųsti rinkodaros informaciją.

Daugiau informacijos rasite šio pranešimo 4 dalyje; siekdami laikytis valstybės narės ir Europos Sąjungos įmonių įstatymų.

  • Prekių ženklai ir licencijos
  • „Google Play“ mokėjimų politikos paaiškinimas - Play Console Žinynas

Jūsų asmens duomenis gauname, renkame ir tvarkome toliau nurodytu teisiniu pagrindu: teisėtu interesu užtikrinti savo verslo veiklą ir palaikyti ryšius su Jumis; kad galėtume sudaryti sutartį su Jumis ir jos laikytis; kad galėtume tvarkyti Jūsų asmens duomenis laikydamiesi galiojančių valstybės narės ir ES įstatymų bei teisės aktų. Jei nepateiksite savo asmens duomenų, kad galėtume juos tvarkyti pirmiau nurodytais tikslais, negalėsime Jums teikti paslaugų ar parduoti produktų.

Išduodami dokumentai

Esant tokiam perdavimui, vadovaujamės šia politika: a duomenys neperduodami be mūsų išankstinio rašytinio leidimo ir b sudaroma atitinkama perdavimo sutartis, siekiant apsaugoti Jūsų asmens duomenis.

Jei norite sužinoti daugiau apie tokius perdavimus, susisiekite su mūsų duomenų apsaugos atstove, kurios kontaktinė informacija pateikta šio pranešimo 11 dalyje.

asmeninė prekybos atitikties sistema

Nustatę, kad Jūsų asmens duomenų mums nebereikia, juos pašalinsime iš savo sistemos. Atkreipkite dėmesį, kad tam tikromis aplinkybėmis galime saugoti Jūsų asmens duomenis ilgiau, pavyzdžiui, jei vyksta ieškinio nagrinėjimas arba jei manome, kad įstatymai arba atitinkama priežiūros institucija gali pagrįstai tikėtis arba reikalauti mūsų saugoti Jūsų asmens duomenis.

Jei norite sužinoti daugiau apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį, susisiekite su mūsų duomenų apsaugos atstove, kurios kontaktiniai duomenys pateikti šio pranešimo 11 dalyje.

„Google Play“ mokėjimų politikos paaiškinimas

Jos išvardytos 10 dalyje. Viena iš jų yra teisė prieštarauti asmens duomenų tvarkymui, kai tvarkoma ne teisėtu interesu. Atkreipiame dėmesį, kad tam tikromis aplinkybėmis šios teisės gali būti neabsoliučios.

Teisė Kita informacija Teisė nesutikti Turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis, kai juos tvarkome siekdami savo teisėtų interesų.

Building Information Modeling

Kai tvarkome Jūsų asmens duomenis vadovaudamiesi savo teisėtais interesais, būtinai atsižvelgiame į galimą poveikį Jums ir Jūsų duomenų apsaugos teisėms ir stengiamės jį subalansuoti. Nenaudosime Jūsų asmens duomenų tokiai veiklai, kurioje Jums daromas poveikis nusveria mūsų interesus nebent gavome Jūsų sutikimą arba privalome galime naudoti asmens duomenis pagal valstybės narės ar ES teisės aktus.

asmeninė prekybos atitikties sistema

Teisė susipažinti su duomenimis Jūs turite teisę reikalauti asmens duomenų, kuriuos turime surinkę apie Jus, kopijos, taip pat galite reikalauti leisti susipažinti su informacija, kurią esame surinkę apie Jus.

Susipažinimą su informacija apmokestinsime tik tuo atveju, jei manysime, kad prašymas yra nepagrįstas ar perdėtas. Teisė reikalauti ištaisyti duomenis Jūs turite teisę ištaisyti atnaujinti netikslius asmens duomenis, kuriuos esame surinkę apie Jus.

Teisė ištrinti Esant tam tikroms aplinkybėms, galite reikalauti ištrinti asmeninę informaciją, pavyzdžiui, jei pasinaudojote savo teise nesutikti su duomenų tvarkymu žr.

asmeninė prekybos atitikties sistema

Teisė apriboti tvarkymą Turite teisę pareikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą tam tikrais atvejais, įskaitant atvejį, kai manote, jog Jūsų asmens duomenys, kuriuos turime, yra klaidingi arba juos naudojame neteisėtai. Jei teisėtai pasinaudosite šia teise, saugosime Jūsų asmens duomenis, tačiau jų netvarkysime, kol nebus išspręsta su jais susijusi problema.

Teisė į duomenų perkeliamumą Galite paprašyti, kad pateiktume Jūsų asmens duomenis susistemintu, asmeninė prekybos atitikties sistema naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu; taip pat galite paprašyti, kad persiųstume Jūsų asmens duomenis tiesiai kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma.

Ši teisė galioja tik kai: 1 tvarkome Jūsų asmens duomenis gavę Jūsų sutikimą ar vykdydami sutartį ir 2 duomenys tvarkomi automatiškai. Informuosime apie veiksmus dėl šių teisių, atliktus Jums keturios pagrindinės pasirinkimo strategijos, pernelyg nedelsdami ir ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo.

Šį terminą galime pratęsti iki 2 mėnesių, jei reikia, tačiau apie tai informuosime.

Atkreipiame dėmesį, kad galime Jūsų paprašyti patvirtinti tapatybę, kai norėsite pasinaudoti kuria nors iš duomenų apsaugos teisių. Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos komisijai.

Daugiau informacijos rasite adresu www.

  • Teisinės atitikties rizika: didelė, bet gali būti valdoma paprastai - Verslo žinios
  • Building Informational Modeling - BIM | ROCKWOOL Lietuva

Visi keitimai įsigalioja nedelsiant po pranešimo apie šiuos keitimus išsiuntimo Jums. Jeigu kuriuo nors metu nuspręsime naudoti Jūsų asmeninė prekybos atitikties sistema duomenis tokiu būdu, kuris reikšmingai skiriasi nuo nurodyto šiame pranešime arba nuo to, kuris Jums buvo paaiškintas renkant Jūsų duomenis, pranešime Jums el. Jei turite klausimų, komentarų ar nuogąstavimų dėl to, kaip įmonė naudoja ar tvarko Jūsų asmens duomenis, juos siųskite raštu mūsų duomenų apsaugos atstovei el.