Europos sąjungos biologinės įvairovės strategija 2021 m. Prof. Liudas Mažylis. Biologinės įvairovės strategija ES: tarp globalaus pasaulio ir bendruomenių


ES biologinės įvairovės strategija. Šia strategija siekiama užtikrinti, kad iki m.

Trečiadienis, m. ES biologinės įvairovės strategija. Europos Parlamento rezoliucija dėl ES biologinės įvairovės strategijos iki m.

Šiam tikslui pasiekti strategijoje nustatomi išsamūs įsipareigojimai ir veiksmai, skirti kovoti su pagrindinėmis biologinės įvairovės nykimo priežastimis: žemės ir jūrų naudojimo pokyčiais; biologinių išteklių eikvojimu; tarša; invazinėmis svetimomis rūšimis.

Strategijoje taip pat pateikiamas ES pozicijos dėl pasaulinės biologinės įvairovės sistemos po m. JT aukščiausiojo lygio susitikime dėl biologinės įvairovės, projektas.

europos sąjungos biologinės įvairovės strategija 2021 m

Jos parengtos taip, kad stiprintų viena kitą ir suburtų drauge gamtą, ūkininkus, įmones ir vartotojus. Ir toliau bus remiamos klimato švelninimo ir prisitaikymo pastangos, pasitelkiant gamtos procesais grindžiamus sprendimus, kurie kaupia bei saugo anglies dioksidą sveikose ekosistemose ir padeda gamtai bei visuomenei prisitaikyti prie neišvengiamo klimato kaitos poveikio.

europos sąjungos biologinės įvairovės strategija 2021 m

Iki m. ES šalys iki m.

europos sąjungos biologinės įvairovės strategija 2021 m

Komisija iki m. Plane numatomi šie įsipareigojimai iki m. Sąlygų transformaciniams pokyčiams sudarymas Siekdama užtikrinti įsipareigojimų vykdymą ir skatinti transformacinius pokyčius, Komisija ir ES šalys imsis šių veiksmų: nustatys naują ES biologinės įvairovės valdymo sistemą su įgyvendinimo įpareigojimais ir gairėmis, kad užtikrintų visų veikėjų atskaitomybę ir bendrą atsakomybę vykdant biologinės įvairovės įsipareigojimus.

europos sąjungos biologinės įvairovės strategija 2021 m

Ši sistema taip europos sąjungos biologinės įvairovės strategija 2021 m sustiprins suinteresuotųjų šalių įsitraukimą ir skaidrų bei dalyvaujamąjį valdymą. Ji apims stebėsenos ir peržiūros mechanizmą su aiškiu sutartų rodiklių rinkiniu, kad būtų galima reguliariai vertinti pažangą ir prireikus nustatyti taisomuosius veiksmus. Komisija įvertins šią sistemą m.

europos sąjungos biologinės įvairovės strategija 2021 m

Plataus užmojo visuotinė biologinės įvairovės darbotvarkė ES prisidės prie šios darbotvarkės įsipareigodama: bendradarbiauti su panašiai mąstančiais partneriais aukšto lygio koalicijoje biologinės įvairovės klausimais ir rodyti pavyzdį priimant plataus užmojo pasaulinės biologinės įvairovės sistemą po m. Komisija apžvelgs pažangą ir įvertins, ar strategijos tikslams pasiekti reikalingi tolesni veiksmai.

Pirmykštis miškas — miškas, kuris niekada nebuvo kirstas ir išsivystė po natūralių trikdžių ir vykstant natūraliems procesams, neatsižvelgiant į jo amžių.

europos sąjungos biologinės įvairovės strategija 2021 m

Sengirė — miško dalis, kuriai būdingos struktūros ir rūšys, paprastai susijusios su senu pirmykščiu tokio tipo mišku. Priegauda — netyčia sugautos nepageidaujamos žuvų ir jūrų gyvūnų rūšys. ES biologinės įvairovės strategija iki m.

ES atsigavimo fondas, aktualumas Lietuvos ekologams