Pradžia darbas pavyzdys


pradžia darbas pavyzdys

Atsisiųsti formą 1. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios.

pradžia darbas pavyzdys

Pranešimą reikia pateikti ne vėliau nei sekančią darbo dieną po darbo sutarties nutraukimo su darbuotoju. Lietuvos Respublikos kariuomenės privalomosios pradinės karo tarnybos karys ar asmuo, atliekantis alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, draudžiamas pensijų, motinystės, nedarbo ir nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu valstybės lėšomis priežasties kodas — 13 ; Pranešimas už einamąjį mėnesį teikiamas iki kito mėnesio 15 dienos.

pradžia darbas pavyzdys

Jeigu apdraustasis pas tą patį draudėją eidamas pagrindines pareigas pradeda eiti tam tikras papildomas pareigas ar dirbti tam tikrą papildomą darbą, 1-SD pranešimas papildomai neteikiamas. Jeigu apdraustasis tą pačią dieną pas tą patį draudėją pradėjo eiti pagrindines ir tam tikras papildomas pareigas ar dirbti tam tikrą papildomą darbą, pateikiamas vienas 1-SD pranešimas.

pradžia darbas pavyzdys

Pranešimo pateikimo priežastis laukeliai A5 ir A6 nurodoma atsižvelgiant į apdraustojo einamas pagrindines pareigas ar dirbamą pagrindinį darbą Taisyklių Draudėjas privalo pateikti: Jeigu draudėjas pateikė 1-SD pranešimą, tačiau asmuo nepradėjo dirbti, draudėjas privalo nedelsiant tikslinti duomenis Registre - pašalinti 1-SD pranešimo duomenis.

Jeigu 2-SD pranešimas pildomas dėl duomenų tikslinimo už laikotarpį pradžia darbas pavyzdys m.

pradžia darbas pavyzdys

Draudėjai, pateikdami 2-SD pranešimą apie asmenis, nurodytus Taisyklių